ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Έγγραφα:

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Δραστηριότητα:ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:099940246
Γ.Ε.ΜΗ.:004186601000
Μ.Α.Ε.:48531/1ΑΤ/Β/01/0116
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Διεύθυνση:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 17 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ: 15234
Τηλέφωνο:2295022924